VagyonvédelemHumánerős őrzésvédelem
 • Pénz- és értékőrzés, szállítás, kísérés,
 • Szállítmánykísérés,
 • Külső és belső objektumőrzés,
 • Pénzintézetek őrzésvédelme, pont és területőrzés, diszpécserszolgálat,
 • Járőrszolgálat gyalog és gépjárművel,
 • Figyelőszolgálat,
 • Reagáló és kivonuló szolgálat,
 • Humánerős feladatellátás fegyveresen is

A vagyonvédelmi feladatok ellátásánál figyelembe vesszük a feladatellátást befolyásoló objektív és szubjektív tényezőket, így különösen:


 • A védendő objektum elhelyezkedését, jellegét, megközelíthetőségét, infrastruktúráját, veszélyeztetettségét és támadhatóságát,

 • A terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetét és jellemzőit,

 • A rendelkezésre álló erők és eszközök összehangolásának, alkalmazásának lehetőségeit,

 • Az előzőekben esetlegesen bekövetkezett rendkívüli események sajátosságait, okait,

 • A feladatot ellátó személy- és vagyonőrök felkészültségét, gyakorlati tapasztalatát.

Tevékenységünket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a végrehajtását szabályozó rendeletek, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételeire vonatkozó előírások, a megbízó külön utasításai, belső szabályzói (SZMSZ, Biztonsági Szabályzat) munkavédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi előírásai, úgyszintén a kapcsolódó jogszabályok alapján végezzük.

A feladatokat teljesítő személy – és vagyonőröket a szakmai törvényben meghatározottak szerinti formaruhával, önvédelmi eszközökkel, híradóeszközökkel látjuk el és megbízóink elvárásaira figyelemmel, velük történt egyeztetést követően kidolgozzuk részükre a szolgálat teljesítésére szükséges utasítást.Ugrás az oldal tetejére